Cięcie liną diamentową

Drut diamentowy, pierwotnie przyjęty do masowej produkcji przez przemysł szafirowy, a następnie przez przemysł krzemowy, znacznie zwiększa wydajność cięcia drutu i zapewnia również korzyści w dalszej części procesu. Oferuje również interesującą opcję na cięcie liną diamentową materiałów kompozytowych: wykazując zalety podczas cięcia zarówno materiałów rdzeniowych, jak i włókna węglowego.

Drut diamentowy umożliwiający cięcie liną diamentową jest wytwarzany na wiele sposobów, ale najczęstszym sposobem jest przymocowanie drobnych cząstek diamentu do drutu stalowego w procesie galwanizacji. Producenci drutów podają nominalną średnicę drutu i diamentowego materiału ściernego, a także średnicę rdzenia (średnicę samego drutu) i wielkość cząstek ściernych. Podczas gdy najczęściej używane druty nie zapewniają wysokiej gęstości diamentu, producenci drutu mogą precyzyjnie wyregulować gęstość ścierną, a niektórzy oferują szczególnie diamentowy drut o wysokiej gęstości do specjalnych zastosowań. Dostępny jest również drut diamentowy spajany żywicą, choć jest mniej powszechny.

Zalety usługi jaką jest cięcie liną diamentową: szybki, czysty, delikatny.
Pierwszą zaletą cięcia liną diamentową jest szybkość. Tradycyjne cięcie drutem na bazie zawiesiny może być powolne podczas cięcia bardzo twardych materiałów. Drut diamentowy zapewnia znaczną poprawę prędkości, zwiększając wydajność każdej maszyny. Następnie drut diamentowy jest czysty. Czynnikiem chłodzącym wymaganym do cięcia jest przede wszystkim woda z niewielką ilością środka powierzchniowo czynnego. Ułatwia to ustawienie, a także ułatwia odzyskiwanie materiału utraconego podczas procesu cięcia. Wreszcie, podczas gdy drut diamentowy jest bardziej agresywny niż zawiesina do cięcia materiałów krystalicznych, jest to stosunkowo delikatny proces do cięcia kompozytów. Pozwala to na bardzo cienkie cięcie liną diamentową, mniej deformacji rdzenia metalicznego, a podczas cięcia włókna węglowego zapewnia mniejsze uszkodzenia, mniej rozwarstwienia i wyższą jakość powierzchni.