Adwokat Poznań, woj. wielkopolskie

Jeśli pracujesz w prywatnym przedsiębiorstwie jako adwokat Poznań, będziesz znany jako doradca wewnętrzny. Będziesz prawnikiem firmy, a firma będzie Twoim jedynym klientem. Twoim zadaniem byłoby udzielanie porad biznesowych i prawnych, przygotowywanie i przegląd umów, negocjowanie umów biznesowych, rozwijanie możliwości biznesowych, pomoc w unikaniu ryzyka, praca nad relacjami inwestorskimi oraz zarządzanie zewnętrznymi kancelariami prawnymi, które wykonują legalną pracę dla firmy. Wielkość poszczególnych wewnętrznych poradni jest bardzo zróżnicowana. Zasadniczo niedawni absolwenci szkół prawniczych w Poznaniu nie rozpoczynają pracy na tych stanowiskach, ponieważ na tych stanowiskach wymagane jest doświadczenie biznesowe i prawne.

Są prawnicy i adwokaci z Poznania na każdym szczeblu rządowym. Jako adwokat Poznań możesz pracować jako prokurator; obrońca z urzędu; personel administracyjny, wykonawczy lub legislacyjny; lub adwokat wojskowy. Jako prokurator reprezentowałbyś rząd w ściganiu przestępstw, a jako obrońca publiczny reprezentowałbyś oskarżonych, których nie stać na samodzielne zatrudnienie prawników. Pełnomocnicy rządowi zajmują się również sprawami cywilnymi, w które zaangażowany jest rząd.

Pracując jako adwokat Poznań, woj. wielkopolskie – czyli jako pełnomocnik w agencji administracyjnej lub biurze w organach wykonawczych lub ustawodawczych, możesz sporządzać projekty, badać, udzielać porad i egzekwować prawa, zasady i regulacje.