Notariusz Wrocław zaprasza do kancelarii!

Kim jest Notariusz Wrocław?
Aby odpowiedzieć na pytanie, kim jest notariusz, należy wziąć pod uwagę dwie główne kwestie:

1) Notariusz Wrocław musi być prawnikiem z co najmniej 5-letnią praktyką prawniczą

2) Notariusz Wrocław może weryfikować dokumenty do użytku międzynarodowego

I choć wszystkie prawa i obowiązki sędziego pokoju przysługują także notariuszowi, sytuacja nie jest odwrotna.

Przyjrzyjmy się nieco głębiej odpowiedzi na pytanie: „Kim jest notariusz?” Notariusz to stanowisko, które wiąże się z kilkoma wymogami, które należy spełnić, zanim będzie można przyznać ten zaszczyt. Wymagania te obejmują;

Notariusz z Wrocławia ma znacznie więcej obowiązków niż sędzia pokoju, ponieważ otrzymuje własne pieczęcie lub stemple do użytku w sądach australijskich, międzynarodowych i zagranicznych.

Usługi notarialne związane z aktami weryfikacji obejmują:

Weryfikacja tożsamości osoby poprzez poświadczenie podpisu lub odcisków palców:
Uwierzytelnianie dokumentów krajowych i międzynarodowych
Przyjmowanie zeznań świadka do użytku służbowego
Wypełnianie zaświadczeń prawnych w sądach zagranicznych
Poświadczenie prawidłowości dokumentu umożliwiające uznanie go za oryginał przed sądami międzynarodowymi
Notarialne dokumenty wysyłane za granicę
W przypadku dokumentów wysyłanych za granicę notariusz musi wiedzieć, jaki proces będzie niezbędny, aby dokumenty zostały w pełni zatwierdzone. Proces może wymagać od jednego do trzech etapów.