Rozwód kościelny Warszawa to długa przeprawa!

To nie jest rozprawa przed ławą przysięgłych, ale przed trybunałem, czyli w tym samym systemie, który jest stosowany w wojskowym sądzie sprawiedliwości. Zwykle trybunał tworzy trzech księży-sędziów, którzy rozstrzygają sprawę większością głosów. W przypadku braku sędziów przewodniczyć może jeden kapłan-sędzia.

W przypadku stwierdzenia nieważności takiej jak rozwód kościelny Warszawa przez sąd pierwszej instancji, musi ona zostać podtrzymana przez sąd apelacyjny w innej diecezji (sąd drugiej instancji). Aby stwierdzenie nieważności było ostateczne, potrzebne są dwie zbieżne decyzje potwierdzające. W przypadku rozbieżności decyzji pomiędzy dwoma sądami niższej instancji sprawa musi zostać przekazana Rotie Rzymskiej w celu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia.

Jakie są podstawy unieważnienia takiego jak rozwód kościelny Warszawa?
Podstawy najczęściej przedstawiane sądom są następujące:

1) Brak należytej dyskrecji. Załóżmy na przykład, że kobieta wyszła za mąż za swojego nieudacznika, ponieważ była w ciąży. On odmawia pójścia do pracy, siedzi w domu i pije piwo przez cały dzień, podczas gdy ona wspiera rodzinę pracą zewnętrzną. Zajmuje się wszystkimi zakupami, gotowaniem i opieką nad dziećmi. Po kilku latach stwierdza, że ma dość i rozpoczyna postępowanie rozwodowe.

Ktoś radzi jej, aby zwróciła się do sądu małżeńskiego o unieważnienie małżeństwa, twierdząc, że wyszła za mąż w pośpiechu. Innymi słowy, brakowało jej dyskrecji niezbędnej do wykrycia jego zaburzeń osobowości. Jej mąż obiecał, że zatroszczy się o swoją rodzinę, ale najwyraźniej nie miał charakteru ani chęci, aby to robić. Twierdzi, że gdyby wiedziała, jakim naprawdę jest odmieńcem, nigdy by za niego nie wyszła. Jeśli uda jej się udowodnić, że tak się zachował, sąd prawdopodobnie przyzna jej unieważnienie małżeństwa.

2) Wadliwa zgoda na rozwód kościelny Warszawa. Jeżeli w dniu ślubu jedna ze stron skłamie na temat istotnego majątku małżeństwa, jest to równoznaczne z oszustwem sięgającym sedna umowy.