Jak działają pompy ciepła Żukowo?

Do tej pory dowiedziałeś się, że powietrzne pompy ciepła Żukowo wykorzystują zewnętrzny wentylator do przenoszenia powietrza przez wężownice wypełnione czynnikiem chłodniczym.

Dwa zestawy tych cewek przenoszą to ciepło do wnętrza, gdzie jest następnie wydmuchiwane z cewek przez drugi wentylator i rozprowadzane po całym domu jako dobroć chłodu. Niektóre systemy powietrznych pomp ciepła składają się z jednego zapakowanego urządzenia zawierającego oba zestawy wężownic w jednym pudełku. Skrzynka ta jest następnie instalowana na dachu budynku z przewodem przechodzącym przez ścianę.


W ten sposób montowanych jest wiele większych systemów do budynków komercyjnych. Domowe pompy ciepła Żukowo są zwykle systemami dzielonymi z komponentem zewnętrznym i wewnętrznym zainstalowanym przez ścianę. W zależności od typu systemu, do rozprowadzania ciepła może być jeden lub więcej elementów wewnętrznych. Gruntowe pompy ciepła (znane również jako geotermalne pompy ciepła Żukowo) są nieco inne. Pochłaniają ciepło z gruntu lub podziemnego zbiornika wodnego i przenoszą je do pomieszczeń lub odwrotnie. Najpopularniejszy typ gruntowej pompy ciepła z Żukowa przenosi ciepło bezpośrednio z gruntu, pochłaniając je przez zakopane rury wypełnione wodą lub czynnikiem chłodniczym.